Terms and conditions

 

Algemene voorwaarden Begrippen & toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bandhu zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Bandhu zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

Prijzen & kosten

Alle prijzen die op de website van Bandhu staan vermeld zijn inclusief 21% BTW. Verzendkosten binnen Nederland zijn bij de prijs inbegrepen.

De verzendkosten die bij verzendingen naar het buitenland in rekening worden gebracht bedragen € 7,00 euro voor europa en 15,00 euro wereldwijd.

Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk.      Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Bandhu bevoegd de prijzen en de

verdere voorwaarden te wijzigen.

 

Leveringen 

Bandhu streeft ernaar alle bestellingen binnen 3 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres. (in de meeste gevallen lukt dit al binnen 4 werkdagen)

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 2 weken via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Bandhu is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door TNT Post.

Bandhu is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Bandhu betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Bandhu worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, Visa en MasterCard. Bandhu accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, Rabobank, Fortis, ING en de SNS bank.

Bij betaling met Visa of MasterCard behoudt Bandhu zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn.

Bij betalingen met iDeal wordt er gebruik gemaakt van de internetkassa van de ABN-AMRO bank.

Bij betalingen met Visa of MasterCard wordt er gebruik gemaakt van Ogone. Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties.

 

Reclamatie & Retourneren

Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Bandhu raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Bandhu zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.

Indien er binnen 7 dagen door Bandhu geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen , gaat Bandhu er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

U heeft het recht de door Bandhu geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Gezamelijk met het return form deze kunt u als PDF dowloaden. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, gezamelijk met het return form die als PDF te downloaden is op de site, gezamelijk met toezending van een kopie van de betreffende factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.

Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Bandhu de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.

Wanneer de door Bandhu afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

 

Aansprakelijkheid

 Iedere aansprakelijkheid van Bandhu, van het personeel en de producten van Bandhu voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Bandhu is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Bandhu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Bandhu

De aansprakelijkheid van Bandhu is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BAndhu, dan wel tussen Bandhu en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bandhu, is Bandhu niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bandhu.

 

Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Bandhu opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Bandhu het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij BAndhu of bij de toeleveranciers van BAndhu.

 

Privacy

Bandhu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

Bedrijfsgegevens

 Bandhu

Adres: Dahliastraat 8012 CX Zwolle

E-mail: [email protected]

KvK: 52395987 BTW-nummer: NL105105806B01